isoflavones
Isoflavonen en osteoporose

Wat is osteoporose

Osteoporose (botontkalking) is het continue verlies van botweefsel met gelijktijdige vervorming van de beenderen. Osteoporose komt vooral bij vrouwen voor. Een vrouw verliest na de menopauze gemiddeld 2 tot 4% botweefsel per jaar. Vermits de vorming van de botten niet meer voldoet worden de botten meer en meer poreus, wat breuken of vervorming tot gevolg kan hebben. Vooral de heupen, polsen en ruggenwervels zijn kwetsbaar. Osteoporose is een vrij pijnlijk proces is.

Voorkomen van osteoporose

Soja isoflavonen helpen de botstructuur te bewaren en osteoporose te bevechten. De consumptie van soja is de reden waarom in China of Japan osteoporose zelden voorkomt bij vrouwen na de menopauze, niettegenstaande de lage consumptie van zuivelproducten, terwijl we in Europa en Noord-Amerika juist het tegenovergestelde vaststellen. Hoe kunnen we dit fenomeen verklaren? De activiteit van de beenweefselcellen (osteoblasten) wordt gestimuleerd door de beta-receptoren voor de oestrogenen. Als gevolg van de vermindering van de oestrogenengehaltes, veroorzaakt door de menopauze, vermindert de stimulans van oestrogenen op de beenopbouw. Daardoor wordt de vernietiging van de beenmassa ingezet in plaats van de opbouw van nieuwe beencellen. In tegenstelling daarmee gaan soja isoflavonen de osteoblasten stimuleren door zich te binden aan de beta-receptoren. Deze gematigde stimulans is blijkbaar voldoende om een blijvende opbouw van botten te verzekeren. Het wordt niet aangeraden om permanent een supplement vitamine D in te nemen. Vitamine D is noodzakelijk voor de efficiŽnte opname van calcium maar het lichaam produceert zelf een voldoende hoeveelheid vitamine D uit cholesterol en UV-stralen (direct zonlicht). Beweging en sportieve activiteiten in de open lucht kunnen een voldoende productie van vitamine D garanderen. Men zou slechts extra vitamine D moeten innemen als men geÔmmobiliseerd is, in bed of als de weerconditities zodanig zijn dat men bijvoorbeeld een extra risico zou kunnen lopen om te vallen. Met andere woorden, als men onmogelijk buiten kan wandelen. Voor de botvorming heeft men ook vitamine C nodig, deze vitamine komt tussen in de synthese van de elasticiteitscomponent van beenderen, nl. collageen.

Om osteoporose op een natuurlijke manier te bevechten moet men op de eerste plaats aan sport doen en ten tweede kan men isoflavonen gebruiken, in een dosering van 50 tot 100 milligram per dag. Deze hoeveelheid komt overeen met wat Aziatische volkeren via hun voeding uit soja binnenkrijgen. Natuurlijk moet de inname van calcium en magnesium voldoende zijn omdat ze nodig zijn bij de vorming van de beenderen. Het wordt geadviseerd dat men 1000 mg calcium en 350 mg magnesium per dag inneemt. Maar deze aanbevelingen worden zelden opgevolgd.

Isoflavonen zijn een belangrijke hulp om een goede levenskwaliteit te verzekeren tijdens het normale verouderingsproces. Stabiliteit van botstructuur betekent immers goede mobiliteit en autonomie. Beweging en fysische activiteit zijn vooral belangrijk voor het bewaren van de beenfuncties omdat beenderen een zekere resistentie nodig hebben om steviger te kunnen worden.
e-mail - Disclaimer, privacy policy, copyright - ©2019, Isoflavones.info