isoflavones
Metabolisme van isoflavonen

Vorming van aglycones

Isoflavonen komen in voedsel voor onder de vorm van glucosiden. Dit betekent dat de isoflavonen aan suiker gebonden zijn. Zo kunnen ze niet geabsorbeerd worden en bezitten als dusdanig niet de typische voordelen van isoflavonen. Deze gebonden isoflavonen (da´dzine en genestine) moeten verdere veranderingen ondergaan. Na opname, ondergaan deze gebonden isoflavonen hydrolyse door glucosidasen in de darm, waardoor de belangrijke bioactieve aglycones (da´dze´ne en geniste´ne) vrijkomen. Deze aglycones kunnen worden geabsorbeerd of verder worden gemetaboliseerd tot andere metabolieten zoals equol.

De invloed van het dieet op het verdere metabolisme van de isoflavonen

Het metabolisme van de aglycones schijnt sterk door het dieet te worden be´nvloed. Een hoog koolhydraatgehalte, waardoor de intestinale gisting verhoogt, resulteert in meer isoflavonen die in equol worden omgezet. Dit kan relevant zijn omdat het effect van equol groter is dan dat van zijn plantaardige voorloper, da´dze´ne. De intestinale microflora heeft eveneens een effect op het metabolisme van isoflavonen. Wanneer de intestinale flora laag is (als gevolg van antibiotica kuren, bij kiemvrije proefdieren, of bij pasgeboren baby's) vermindert het metabolisme. Wanneer de voedingsinname van vet hoog is, heeft de intestinale microflora het moeilijk bij de vorming van equol.
Zoals endogene (lichaamseigen) oestrogenen (oestradiol), worden de isoflavonen gemetaboliseerd in de darm en de lever. De absorptie van de isoflavonen gebeurt langs de volledige lengte van de darm en zij worden afgescheiden in gal en urine. De afscheiding van afbraakproducten van isoflavonen kan sterk tussen individuen variŰren, omdat elke persoon zijn eigen specifieke intestinale microflora heeft.
Zodra geabsorbeerd vertoont equol minder affiniteit om te worden gebonden aan serumprote´nen en heeft daarom een grotere beschikbaarheid dan oestradiol (lichaamseigen oestrogeen). Wanneer soja op een regelmatige basis wordt verbruikt (50 mg isoflavonen/dag), overschrijden de niveaus van de isoflavonen in het plasma ver de normale oestradiolconcentraties. Deze observaties leidden tot de hypothese dat isoflavonen biologisch actief zouden zijn en daardoor gezondheidsvoordelen zouden kunnen opleveren. De vrij lage voorkomst van hormoonafhankelijke ziekten, in landen waar de sojaproducten tot het basisvoedselpakket behoren, zou hierdoor verklaard kunnen worden.
e-mail - Disclaimer, privacy policy, copyright - ©2019, Isoflavones.info